Prohlédnout košík (0)
ONE PUNCH MAN A HERO NOBODY KNOWS

Podmínky prodeje

Pozadí

Tyto Podmínky prodeje spolu s jakýmikoli dalšími dokumenty uvedenými v tomto dokumentu stanoví podmínky, za kterých nás Zboží prodává spotřebitelům prostřednictvím této webové stránky, shop4cz.com („Naše stránky“). Přečtěte si pozorně tyto Podmínky prodeje a ujistěte se, že jim rozumíte před objednáním jakéhokoliv Zboží z našich stránek. Při objednávání zboží budete povinni číst a akceptovat tyto podmínky prodeje. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky prodeje, nebudete moci objednávat zboží prostřednictvím našich stránek.

1. Definice a interpretace

1.1 V těchto Obchodních podmínkách, pokud kontext nevyžaduje jinak, mají následující výrazy následující významy:

"Smlouva" znamená smlouva o nákupu a prodeji Zboží, jak je uvedeno v článku 8;
"Zboží" znamená zboží, které prodáváme na našem Webu;
"Objednávka" znamená Vaše objednávka Zboží;
"Potvrzení objednávky" znamená naše přijetí a potvrzení Vaší objednávky;
"Order Number" znamená referenční číslo Vaší objednávky; a
"My/Námi/Nás" means Xbite Ltd, společnost s ručením omezeným registrovaná v England pod číslem společnosti 6520821, jejíž adresa je Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD

2. Informace o nás

2.1 Naše stránky, shop4cz.com, jsou vlastněny a provozovány společností Xbite Ltd, společnost s ručením omezeným registrovaná v England pod číslem 6520821, jejíž adresa je Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD . Naše VAT identifikační číslo je 928 8279 70.

3. Přístup a používání našich stránek

3.1 Přístup na stránky je bezplatný.

3.2 Je vaší povinností učinit veškerá nezbytná opatření k přístupu na naše stránky.

3.3 Přístup na naše stránky je poskytován "tak jak je" a na základě "dostupnosti". Můžeme kdykoli a bez upozornění pozměnit, pozastavit nebo zrušit naši stránku (nebo její část). Nejsme Vám zodpovědni, pokud naše stránky (nebo jejich část) nejsou k kdykoli k dispozici a na jakoukoli dobu.

3.4 Použití našich webových stránek podléhá našim Podmínkám pro použití . Ujistěte se, že jste je pečlivě přečetli a pochopili

4. Věková omezení

Zákazníci mohou nakupovat zboží pouze prostřednictvím našich webových stránek, pokud jsou starší 18 let.

5. Obchodní zákazníci

Tyto prodejní podmínky se nevztahují na zákazníky nakupující Zboží v rámci svého podnikání.

6. Zboží, ceny a dostupnost

6.1 Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že veškeré popisy a grafické znázornění Zboží, které jsou u nás k dispozici, odpovídají skutečnému Zboží. Upozorňujeme však, že:

6.1.1 Obrázky zboží jsou pouze ilustrativní. Mezi obrazem produktu a skutečným zbožím může dojít k nepatrným změnám v barvě z důvodu rozdílů v zobrazení počítačů a světelných podmínek; 6.1.2 Obrazy a/nebo popisy obalů jsou pouze pro ilustrační účely, skutečné balení Zboží se může lišit.

6.2 Upozorňujeme, že bod 6.1 nevylučuje naši odpovědnost za chyby z nedbalosti z naší strany a týká se pouze malých změn odpovídajícího zboží, nikoliv jiného zboží. Přečtěte si článek 10, pokud obdržíte nesprávné zboží (tj. Zboží, které není popsáno výše).

6.3 Je-li to možné, budete pravděpodobně muset vybrat požadovanou velikost, model, barvu, číslo zboží, které nakupujete.

6.4 Nemůžeme zaručit, že Zboží bude vždy k dispozici. Ukazatele zásob jsou uvedeny na našich stránkách, nicméně tyto údaje nejsou v reálném čase a mohou být poněkud nepřesné.

6.5 Drobné změny mohou být čas od času provedeny na určité zboží mezi Vaší Objednávkou a dobou, kdy zpracováváme objednávku a expedujeme Zboží, například abychom odrážely změny v příslušných zákonných a regulačních požadavcích nebo abychom se zabývali konkrétními technickými nebo bezpečnostními problémy. Jakékoli takové změny nezmění žádné hlavní charakteristiky Zboží a nebudou normálně ovlivňovat Vaše použití tohoto Zboží. Nicméně, pokud dojde k nějaké změně, která by ovlivnila Vaše použití Zboží, budou vám poskytnuty potřebné informace.

6.6 Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že všechny ceny uvedené na našich webových stránkách budou správné v době zobrazeí on-line. Vyhrazujeme si právo měnit ceny a případně přidávat, měnit nebo odstraňovat speciální nabídky. Změny ceny nebudou mít vliv na objednávku, kterou jste již učinily (upozorňujeme však na odstavec 6.9 týkající se DPH).

6.7 Všechny ceny jsou u nás kontrolovány před schválením Vaší objednávky. V nepravděpodobném případě, že jsme ukázali nesprávné informace o cenách, Vás budeme písemně kontaktovat, abychom Vás informovali o chybě. Pokud je správná cena nižší než cena uvedená při zadání objednávky, jednoduše vám naúčtujeme nižší částku a pokračujeme ve zpracování objednávky. Pokud je správná cena vyšší, dáme Vám možnost zakoupit zboží za správnou cenu nebo zrušit objednávku (nebo její část). V tomto případě nebudeme pokračovat v zpracování objednávky, dokud nereagujete. Pokud od Vás nedostaneme odpověď do 7 pracovních dnů, považujeme Vaši objednávku za zrušenou a písemně Vás o tom budeme informovat.

6.8 V případě, že cena zboží, kterou jste objednali, se změní mezi Vaší objednávkou a dobou, kdy zpracováváme Objednávku a platbu, bude vám účtována cena uvedená na našich stránkách v okamžiku zadání objednávky.

6.9 Všechny ceny na našich stránkách zahrnují DPH tam, kde je to vhodné. Ceny jsou stanoveny bez ohledu na vaši polohu. Pokud jste obchodní zákazník ve Velké Británii nebo EU, můžete nás kontaktovat pro fakturu s DPH.

6.10 Poplatky za dodávku nejsou zahrnuty v ceně Zboží zobrazené na našich stránkách. Další informace o poplatcích za doručení naleznete na Často kladené dotazy . Možnosti doručení a související poplatky Vám budou předloženy jako součást objednávky. Upozorňujeme, že nenabízíme platbu na dobírku.

6.11 I když se snažíme zajistit, že všechny ceny na našich webových stránkách jsou přesné, mohou nastat chyby. Pokud zjistíme chybu v ceně zboží, které jste objednali, obdržíte plnou náhradu.

6.12 Snažíme se schvalovat všechny emailové kódy her v našich bezpečnostních kontrolách ve stejný den v pracovní době od pondělí do pátku od 9:00 do 17:30 GMT, nicméně tento proces může trvat déle a není zaručen, i když ve většině případů dostanete kód v ten samý den.

6.13 Zavazujete se, že veškeré údaje, které nám poskytnete za účelem objednávky nebo nákupu zboží nebo služeb, jsou správné, údaje o doručení nemohou být po zadání objednávky změněny. Náš štítky jsou vytištěny automaticky z informací, které nám poskytnete, nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu způsobenou nesprávnými informacemi o doručení, které jste zadali.

7. Objednávky - Jak se tvoří smlouvy

7.1 Naše stránky vás provedou objednávkovým procesem. Před odesláním objednávky dostanete příležitost k přezkoumání Vaší objednávky a její změně. Ujistěte se, že jste před odesláním pečlivě zkontrolovali objednávku.

7.2 Pokud nám v průběhu objednávky poskytnete nesprávné nebo neúplné informace, kontaktujte nás co nejdříve. Pokud nebudeme schopni zpracovat Vaši objednávku kvůli nesprávným nebo neúplným informacím, budeme Vás kontaktovat a požádat o její opravu. Pokud nám neposkytnete přesné nebo úplné informace v přiměřené lhůtě našeho požadavku, zrušíme Vaši objednávku a smlouvu považujeme za ukončenou. Pokud dojde k nějakým nákladům v důsledku nesprávných nebo neúplných informací, můžeme Vám tyto náklady naúčtovat.

7.3 Žádná část našich webových stránek není smluvní nabídkou, která by byla přijatelná. Vaše objednávka představuje smluvní nabídku, kterou můžeme, dle vlastního uvážení, přijmout. Naše potvrzení o přijetí Vaší objednávky neznamená, že jsme ji přijali. Naše přijetí je indikováno společností, která Vám zasílá potvrzení objednávky emailem. Pouze pokud Vám zašleme potvrzení objednávky, bude mezi Vámi a námi právně závazná smlouva.

7.4 Potvrzení objednávek musí obsahovat následující informace:

7.4.1 Vaše číslo objednávky; 7.4.2 Potvrzení objednaného zboží včetně úplných podrobností o hlavních vlastnostech tohoto zboží; 7.4.3 Plně stanovená cena pro objednané zboží včetně případných daní, doručovacích a dalších aspanionálních poplatků; 7.4.4 Předpokládané datum(-y) a čas(-y) dodání;

7.5 V nepravděpodobném případě, že z jakéhokoli důvodu nepřijmeme nebo nemůžeme splnit Vaši objednávku, vysvětlíme Vám to písemně. Za normálních okolností nebude provedenena žádná platba. Pokud jsme přijali platbu, veškeré tyto částky Vám budou vráceny co nejdříve a v každém případě do 7 pracovních dnů.

7.6 Jakékoli náhrady splatné podle tohoto článku 7 budou provedeny za použití stejného způsobu platby, který jste použili při objednávání Zboží.

7.7 Objednávky mohou být odmítnuty a vráceny kdykoliv před odesláním, pokud jsou informace o doručení nebo platbě označeny naším automatizovaným systémem prevence podvodů. Chcete-li se pokusit minimalizovat pravděpodobnost tohoto výskytu, je-li to možné, použijte kreditní/debetní kartu nebo účet PayPal, který má stejnou fakturační adresu jako Vaše doručovací adresa.

7.8 Při objednání položky, která zahrnuje obsah ke stažení, může být vyžadován síťový účet PSN / Xbox Live / Nintendo Network

7.9 From November 1st 2019, orders shipped to the US may be liable for local taxes. If your order is liable, an indication of these taxes will be shown at checkout

7.10 Please note that you will be required to pay 25% VAT + any relevant import duties once your order arrives in Norway

8. Platba

8.1 Platba za zboží a související doručovací poplatky musí být vždy předem a budete vyzváni k zaplacení během procesu objednávky.

8.2 Na našich stránkách přijímáme následující způsoby platby:

8.2.1 Paypal8.2.2 Paypal Express

8.3 Všechny platby podléhají vnitřnímu Platebnímu šeku, pokud zjistíme, že je to nezbytné, požádáme držitele karty, aby ověřil, že se jedná o autorizovanou transakci. To bude požadováno prostřednictvím e-mailu na držitele účtu / držitele účtu Paypal a bude muset reagovat do 7 dnů od obdržení e-mailu. Pokud na e-mail neodpovíte a nebude řádně ověřen, bude objednávka zrušena a refundace bude vrácena přímo zpět k původnímu způsobu platby.

8.3.1 Objednávky mohou být odmítnuty a vráceny kdykoliv před odesláním u nás, pokud jsou údaje o dodávce nebo platbě označeny naším automatizovaným systémem prevence podvodů. Pokud je to možné, pokuste se minimalizovat možnost, že k tomu dojde, použijte kreditní / debetní kartu nebo účet PayPal, který má stejnou fakturační adresu jako adresa pro doručení objednávky.

9. Dodání, riziko a vlastnictví

9.1 Veškeré zboží zakoupené na našich webových stránkách bude normálně doručeno do 30 kalendářních dnů od data potvrzení objednávky, není-li během procesu objednávky dohodnuto nebo specifikováno jinak (v závislosti na zpoždění způsobeném událostmi, které jsou mimo naši kontrolu, viz bod 13).

9.2 Objednávka na pevninskou adresu Spojeného království není klasifikována jako ztracená v tranzitu do 10 pracovních dnů od data odeslání. Příkazy do EU nejsou klasifikovány jako ztracené při přepravě do 15 pracovních dnů po datu odeslání. Objednávky na všechny ostatní adresy nejsou klasifikovány jako ztracené při přepravě do 20 pracovních dnů po datu odeslání. Pokud se po těchto časových intervalech stále nedodáváme objednávku, vydáme vám náhradní nebo vrácení peněz podle našeho uvážení pro ztracené položky. Pokud je vrácena náhrada nebo výměna (y), můžete obdržet krátký formulář, který vyplní původní kurýrní společnost, abyste potvrdili, že jste neobdrželi doručení. Pokud tento formulář nebyl dokončen, nebo jste uvedli, že původní zásilka byla obdržena, ale informovala nás, že tomu tak není, vyhrazujeme si právo předat vaše údaje společnosti pro vymáhání pohledávek za účelem navrácení nákladů na vaši objednávku a všech souvisejících nákladů včetně těch, vymáhání dluhu.

9.2.1 Ztráty v postoupení nároků jsou omezeny na 3 požadavky na účet a adresu. 9.2.2 Po uplynutí 90 dnů již objednávka nemůže být prohlášena za ztracenou při převozu.

9.3 Položky jsou zasílány z více skladů ve Velké Británii. Vícenásobné položky jsou obvykle odesílány v samostatných balících. Na dodací adresy ve Velké Británii se nevztahují žádné dodatečné poplatky, které již nejsou zahrnuty v ceně. U všech dodávek do jiných zemí neodpovídáme za žádná cla / clo / daně nebo jiné poplatky, které by mohly být účtovány Vaší domovskou zemí.

9.4 Pokud nebudeme schopni dodat Zboží v den dodání, platí následující:

9.4.1 Pokud na Vaší doručovací adrese není k dispozici žádná osoba, která by mohla přijmout zboží a zboží nemůže být zasláno do poštovní schránky nebo ponecháno na bezpečném místě, které jste jmenovali, zanecháme dodací doklad vysvětlující, jak přeřadit dodávku nebo kde si vyzvednout zboží; 9.4.2 Pokud si zboží nevyzvednete nebo nepřesměrujete do 7 dnů, budeme Vás kontaktovat, abychom se Vás zeptali, jak chcete pokračovat. Nemůžeme-li se s Vámi spojit nebo zajistit opětovné doručení nebo vyzvednutí, budeme považovat smlouvu za zrušenou a zboží obnovíme. Pokud k tomuto dojde, bude Vám vrácena kupní cena zboží, nikoli však náklady na dodání. Můžeme Vám také naúčtovat jakékoli přiměřené dodatečné náklady, které vzniknou při vymáhání Zboží.

9.5 V nepravděpodobném případě, že Zboží nedoručíme do 30 kalendářních dnů od potvrzení objednávky (nebo nebude dohodnuto nebo uvedeno jinak, jak je uvedeno v článku 9.1), můžete smlouvu považovat za okamžitě ukončenou:

9.5.1 Odmítli jsme dodat zboží; nebo 9.5.2 S ohledem na všechny relevantní okolnosti bylo dodání v této lhůtě nezbytné; nebo 9.5.3 Vy jste nám při objednávání zboží vyrozuměli, že dodání v tomto časovém období bylo zásadní.

9.6 Můžete zrušit celou nebo část Vaší objednávky podle odstavců 9.3 nebo 10.4 za předpokladu, že oddělení Zboží ve Vaší objednávce by významně nezmenšilo jejich hodnotu. Jakékoli částky, které jste již zaplatili za zrušené zboží a jejich doručení, Vám budou vráceny do 7 pracovních dnů. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že Vám byly doručeno jakékoli zrušené Zboží, musíte jej vrátit nebo s námi domluvit jeho vyzvednutí. V obou případech budeme nést náklady na vrácení zrušeného Zboží.

9.7 Dodání se považuje za úplné a zodpovědnost za zboží Vám předá, jakmile dodáme Zboží na adresu, nebo na jakékoliv jiné případně adresy, které jste nám poskytli.

9.8 Vlastnictví zboží se přesouvá na Vás, jakmile obdržíme plnou platbu všech splatných částek (včetně všech platných dodacích poplatků).

9.9 Jakékoli náhrady splatné podle tohoto článku 9 budou provedeny za použití stejného způsobu platby, který jste použili při objednávání Zboží.

9.10 Nemůžeme vrátit nebo vyměnit otevřenou položku, pokud není vadná, nebo pokud Vám položka byla zaslána Vaší chybou.

9.11 Testujeme každý jednotlivé vrácení; prosím, nechte nám 7 pracovních dnů na tento postup. V případě, že naši testovací centrum zjistí, že vrácená položka není vadná, vrátíme Vám položku a budete odpovědní za poštovné. Vezměte prosím na vědomí, že je na Vás, abyste ověřili, že každá zakoupená položka je kompatibilní s hardwarem, který právě vlastníte.

9.12 Pokud potřebujete změnit adresu předchozí objednávky, kterou jste učinili, kontaktujte nás, objednávka nebude aktualizována automaticky.

9.13 Můžeme se rozhodnout odeslat objednávku pomocí služby DHL Tracked, pokud je objednávka vysoká hodnota / množství, rozhodnutí o upgrade na sledovanou službu se provádí podle našeho uvážení

9.13.1 Jakékoli dodatečné objednávky zadané do 24 hodin od první objednávky mohou být odeslány společně, pokud jsou odeslány prostřednictvím služby DHL Tracked

9.14 Více objednávek, které byly zadány v určitém časovém rámci, lze odeslat společně na stejnou zásilku.

10. Vadné, poškozené nebo nesprávné zboží

10.1 Ze zákona musíme poskytnout zboží, které je dostatečně kvalitní, účelné, jak je popsáno v okamžiku nákupu, v souladu s jakýmikoli informacemi před uzavřením smlouvy, které jsme poskytli a které odpovídají jakýmikoliv vzorkům nebo modelům, které jste viděli, nebo zkoušeno (pokud jsme Vás neobeznámili o nějakých rozdílech). Pokud je do zboží zahrnut jakýkoli digitální obsah, musí tento digitální obsah také odpovídat. Pokud nějaké zboží, které jste si zakoupili, nevyhovuje a například má vady nebo je poškozeno, když je obdržíte, nebo pokud obdržíte nesprávné (nebo nesprávně ceny) zboží, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře , jakmile to bude možné, abyste nás informovali o poruše, poškození nebo vadě kvůli zajištění náhrady, opravy nebo výměny. Vaše dostupné opravněné prostředky jsou následující:

10.1.1 Počínaje dnem, kdy obdržíte Zboží (a jeho vlastnictví), máte po dobu 30 kalendářních dní právo na odmítnutí Zboží a na vrácení plné náhrady, pokud se neshoduje s výše uvedeným způsobem. 10.1.2 Pokud nechcete zboží odmítnout nebo pokud uplynula lhůta pro zamítnutí 30 kalendářních dnů, můžete požádat o nápravu Zboží nebo o jeho výměnu. Budeme nést veškeré související náklady a provedeme opravu nebo výměnu v přiměřené době a bez značných nepříjemností. Za určitých okolností, kde je opravu nebo výměnu nemožné uskutečnit nebo jinak nepřiměřené, můžeme místo toho nabídnout alternativu (tj. Náhradu místo opravy nebo naopak) nebo plnou náhradu. Požádáte-li o opravu nebo výměnu v průběhu doby odmítnutí během 30 kalendářních dnů, bude tato doba pozastavena během opravy nebo výměny a obnoví se v den, kdy obdržíte náhradní nebo opravené zboží. Pokud zbývá méně než 7 kalendářních dnů mimo původní období, prodlouží se na 7 kalendářních dnů. 10.1.3 Pokud po opravě nebo výměně Zboží stále neodpovídá (nebo pokud nelze učinit tak, jak bylo popsáno výše, nebo pokud se Vám nepodařilo jednat ve stanovené lhůtě nebo bez značných nepříjemností), máte právo buď zachovat zboží za sníženou cenu nebo jej odmítnout výměnou za vrácení. 10.1.3 Pokud uplatníte konečné právo odmítnout zboží více než šest měsíců po obdržení Zboží (a jeho vlastnictví), můžeme snížit jakoukoli náhradu, aby odrážela míru použití, po dobu, kdy jste Zboží vlastnili. 10.1.3 V průběhu šesti let po obdržení (a vlastnictví) zboží, jestliže zboží nevydrží stanovenou dobu, můžete mít nárok na částečnou náhradu. Vezměte prosím na vědomí, že po uplynutí šesti měsíců od okamžiku, kdy jste obdrželi Zboží, důkazné břemeno bude na Vás, a musíte dokázat, že vady nebo neshody existovaly v době dodání.

10.2 Vezměte prosím na vědomí, že nebudete mít nárok podle tohoto článku 10, pokud jsme Vás informovali o vadách, škodách nebo jiných problémech se Zbožím dříve, než jste jej zakoupili (a to kvůli stejnému problému, kvůli kterému si jej nyní přejete vrátit); pokud jste zboží zakoupili pro nevhodný účel, který není ani zjevný, ani nám nebyl znám, a problém vznikl z Vašeho užívání Zboží k tomuto účelu; nebo pokud je problém způsoben normálním opotřebením, nesprávným použitím nebo úmyslným nebo nedbalým poškozením. Upozorňujeme, že zboží nám nemůžete vrátit podle tohoto článku 10 pouze proto, že jste změnili názor. Pokud jste spotřebitelem v Evropské unii, máte zákonné právo na 14-ti denní kalendářní období, v němž můžete zboží vrátit z tohoto důvodu. Další podrobnosti naleznete v článku 11.

10.3 Kvůli vrácení Zboží z jakéhokoli důvodu podle tohoto článku 10, prosím kontaktujte nás, abychom zajistili vyzvednutí a vrácení. Jsme plně zodpovědní za náklady na vrácení zboží podle tohoto článku 10 a v případě potřeby Vám je uhradíme.

10.4 Náhrady (buď úplné nebo částečné, včetně snížení ceny) podle tohoto článku 10 budou vydány do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme souhlasili s tím, že máte nárok na vrácení peněz.

10.5 Veškeré refundace vydané podle tohoto článku 10 budou zahrnovat všechny náklady na doručení, které jste zaplatili, když bylo zboží původně zakoupeno.

10.6 Náhrady podle tohoto článku 10 budou provedeny za použití stejného způsobu platby, který jste použili při objednávání Zboží.

10.7 Další informace o Vašich právech spotřebitele získáte od místního úřadu Citizens Advice Office nebo od Trading Standards Office.

11. Zrušení a vrácení zboží, pokud změníte názor

11.1 Pro zrušení objednávky musí být Vaše objednávka ve stavu 'Zpracování'. Po dokončení výběru nelze objednávku zrušit.

11.2 Jste-li zákazníkem v Evropské unii, máte zákonné právo na dobu na "rozmyšlenou", během které můžete z jakéhokoli důvodu zrušit smlouvu. Toto období začíná po dokončení objednávky a poté, co jsme Vám zaslali potvrzení Vaší objednávky, tj. Když vznikne smlouva mezi Vámi a námi. Můžete ji také zrušit z jakéhokoli důvodu před tím než jsme Vám odeslali potvrzení objednávky.

11.2.1 V případě, že Vám Zboží dodáváme v jedné splátce (jednorázové nebo vícenásobné), končí zákonná lhůta na rozmyšlenou 14 kalendářních dnů po dni, kdy jste vy (nebo někdo, koho jste jmenovali) obdželi Zboží. 11.2.2 Pokud je Zboží dodáváno v oddělených splátkách v samostatných dnech, končí zákonná doba na rozmyšlenou 14 kalendářních dnů po dni, kdy jste Vy (nebo někdo, koho jste jmenovali) obdrželi poslední splátku Zboží.

11.3 Pokud si přejete uplatnit své právo na zrušení podle tohoto článku 11, musíte nás informovat o svém rozhodnutí v rámci lhůty na rozmyšlenou. Můžete tak učinit jakýmkoli způsobem, jak si přejete. Zrušení e-mailem nebo poštou je platné od data, kdy nám zašlete svou zprávu. Upozorňujeme Vás, že doba na rozmyšlenou trvá po celé kalendářní dny. Pokud nám například pošlete e-mailem nebo dopisem v 23:59:59 poslední den období, kdy jste se rozhodli, Vaše zrušení bude platné a přijaté. Pokud byste nás chtěli kontaktovat přímo kvůli zrušení, použijte prosím následující údaje: 11.3.1 Počínaje dnem, kdy obdržíte Zboží (a jeho vlastnictví), máte právo na odmítnutí Zboží po dobu 30 kalendářních dnů a na vrácení plné náhrady, pokud to není v nesouladu s výše uvedeným postupem. 11.3.2 Pokud nechcete zboží odmítnout nebo pokud uplynula lhůta 30 kalendářních dnů pro zamítnutí, můžete požádat o opravu Zboží nebo o výměnu. Budeme nést veškeré související náklady a provedeme opravu nebo výměnu v přiměřené době a bez značných nepříjemností. Za určitých okolností, kdy je opravu nebo výměnu nemožné uskutečnit, můžeme místo toho nabídnout alternativu (tj. Náhradu místo opravy nebo naopak) nebo plnou náhradu. Požádáte-li o opravu nebo výměnu v průběhu doby odmítnutí 30 kalendářních dnů, bude tato doba pozastavena během opravy nebo výměny a obnoví se v den, kdy obdržíte náhradní nebo opravené zboží. Pokud zbývá méně než 7 kalendářních dnů mimo původní období, prodlouží se na 7 kalendářních dnů. 11.3.3 Pokud po opravě nebo výměně Zboží stále nesplňuje Vaše požadavky (nebo pokud Nelze tak učinit tak, jak bylo popsáno výše, nebo pokud se Vám nepodařilo jednat v přiměřené lhůtě nebo bez značných nepříjemností), máte právo buď si ponechat zboží za sníženou cenu nebo jej odmítnout výměnou za vrácení peněz.

V každém případě nám poskytněte své jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo objednávky.

11.4 Můžeme se Vás zeptat, proč jste se rozhodli objednávku zrušit a použít Vaše odpovědi, k vylepšení našich služeb a zboží, avšak upozorňujeme, že nemáte žádnou povinnost poskytnout jakékoli údaje, pokud si to nepřejete.

11.5 Vezměte prosím na vědomí, že můžete ztratit své zákonné právo na zrušení objednávky podle tohoto článku 11 za následujících okolností:

11.5.1 Je-li zboží ze zdravotních a hygienických důvodů zapečeťeno a Vy jste zboží po jeho obdržení odpečetili; 11.5.2 Pokud se zboží skládá ze zapečetěnýh zvukových nebo obrazových záznamů (např. CD nebo DVD) nebo zapečetěného počítačového softwaru a Vy jste zboží po jeho obdržení odpečetili; 11.5.3 Pokud se zboží může rychle zkazit, například květy nebo jídlo; 11.5.4 Bylo-li zboží na zakázku nebo určené přímo pro Vás; 11.5.5 Pokud bylo Zboží neoddělitelně smíšeno s jinými položkami (podle jejich povahy) poté, co jste jej obdrželi.

11.6 Ujistěte se, že nám zboží vrátíte nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nás informovali, že ho chcete zrušit podle tohoto článku 11.

11.7 Zboží nám můžete vrátit poštou nebo jinou vhodnou doručovací službou dle Vašeho výběru na adresu Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD . Navštivte stránku pro vrácení zboží na našich stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že ponesete náklady na vrácení zboží, pokud to rušíte podle článku 11.

11.8 Náhrady podle článku 11 Vám budou vydány během 14 kalendářních dnů následujícího období:

11.8.1 Den, kdy zboží obdržíme zpět; nebo 11.8.2 Den, kdy nás informujete (společně s důkazy), že jste Zboží odeslali zpět (pokud je toto dříve než den podle článku 11.9.1); nebo 11.8.3 Pokud jsme Vám ještě neposkytli Potvrzení objednávky nebo ještě zboží nepředali, den, kdy nás informujete, že chcete smlouvu zrušit.

11.9 Náhrady podle článku 11 mohou být předmětem odpočtů za následujících okolností:

11.10 Náhrady podle článku 11 budou provedeny za použití stejného způsobu platby, který jste použili při objednávání Zboží.

12. Naše odpovědnost vůči zákazníkům

12.1 Budeme zodpovědní za jakékoli předvídatelné ztráty nebo škody, které byste mohli utrpět v důsledku našeho porušení těchto Smluvních podmínek (nebo Smlouvy) nebo v důsledku naší nedbalosti. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je zjevným důsledkem našeho porušení nebo nedbalosti, nebo pokud Vámi i námi shledána jako předvítatelná při vytváření smlouvy. Nezodpovídáme za ztráty nebo škody, které nejsou předvídatelné.

12.2 Dodáváme pouze zboží pro domácí a soukromé použití zákazníkem. Neposkytujeme žádnou záruku, že zboží je určené pro komerční, obchodní nebo průmyslové účely jakéhokoli druhu (včetně dalšího prodeje). Nezodpovídáme Vám za ztrátu nebo zisk, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

12.3 Nic v těchto Obchodních podmínkách nemá za cíl omezit nebo vyloučit naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí (včetně zásahu našich zaměstnanců, agentů nebo subdodavatelů); nebo za podvod nebo podvodnou misinterpretaci.

12.4 Nic v těchto Smluvních podmínkách nemá za cíl vyloučit nebo omezit Vaše zákonná práva jako zákazník. Další podrobnosti o Vašich zákonných právech naleznete na místním úřadu Citizens Advice Office nebo na Office for Business Standards Office.

13. Události mimo kontrolu (Vyšší moc)

13.1 Nezodpovíme za žádné selhání nebo zpoždění při plnění našich závazků, pokud toto selhání nebo zpoždění vyplývá z jakékoliv příčiny, která je mimo naši kontrolu. Mezi tyto příčiny patří mimo jiné: přerušená dodávka energie, selhání poskytovatele internetových služeb, stávky, výluky nebo jiné průmyslové akce třetích stran, nepokoje a další civilní nepokoje, požár, výbuch, povodně, bouře, zemětřesení, teroristický útok (hrozící nebo skutečný), válečné činy (prohlášené, neohlášené, hrozící, skutečné nebo přípravy na válku), epidemie nebo jiné přírodní katastrofy nebo jakákoli jiná událost, která je mimo naši kontrolu.

13.2 Pokud nastane jakákoli událost popsaná v tomto článku 13, která by mohla nepříznivě ovlivnit naše plnění některé z našich závazků vyplývajících z těchto obchodních podmínek:

13.2.1 Budeme vás informovat co nejdřive to bude možné; 13.2.2 Učiníme veškeré přiměřené kroky k minimalizaci zpoždění; 13.2.3 V rozsahu, v jakém se nedaří minimalizovat zpoždění, budou naše závazky vyplývající z těchto prodejních podmínek (a tudíž i Smlouvy) pozastaveny a časové lhůty, kterými jsme vázáni, budou odpovídajícím způsobem prodlouženy; 13.2.4 Informujeme Vás o ukončení události, která je mimo naši kontrolu, a poskytneme podrobnosti o jakýchkoli nových datech, časech nebo dostupnosti zboží podle potřeby; 13.2.5 Pokud událost mimo naši kontrolu trvá déle než 30 dní, Smlouvu zrušíme a informujeme Vás o zrušení. Jakékoli náhrady, které Vám vzniknou v důsledku tohoto zrušení, Vám budou vyplaceny co nejdříve, a to v každém případě do 7 dnů ode dne, kdy bude smlouva zrušena; 13.2.6 Pokud dojde k události mimo naši kontrolu a chcete zrušit smlouvu, můžete tak učinit jakýmkoli způsobem, který chcete, ke zrušení nás prosím kontaktje přímo a použijte prosím následující údaje: Telefon: (+44) 333 101 4456 Online: Kontaktní formulář Poslat: Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD V každém případě nám poskytněte své jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. Veškeré refundace, které vám vzniknou v důsledku tohoto zrušení, Vám budou vyplaceny co nejdříve, a to v každém případě do 7 pracovních dnů od data, kdy je smlouva zrušena.

14. Komunikační a kontaktní údaje

Chcete-li nás kontaktovat s obecnými dotazy anebo stížnostmi, můžete nás kontaktovat na telefonem na (+44) 333 101 4456, online prostřednictvím kontaktního formuláře nebo poštou na Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

15. Stížnosti a zpětná vazba

15.1 Vždy uvítáme zpětnou vazbu od našich zákazníků, a přitom vždy využíváme veškeré možné způsoby, abychom zajistili, že Vaše zkušenosti jako našeho zákazníka jsou pozitivní, přesto bychom od Vás chtěli vědět, pokud máte nějaký důvod k podání stížnosti.

15.2 Jakékoli pozitivní komentáře týkající se služby, kterou poskytujeme, prostřednictvní e-mailu nebo jiných sociálních médií, mohou být použity jako prohlášení na webových stránkách. Používáme-li Váš komentář jako posudek a nechcete, aby byl veřejně zobrazen, kontaktujte nás prosím, abychom ho mohli za Vás odstranit.

15.3 Pokud si chcete stěžovat na jakýkoli aspekt jednání s námi, kontaktujte nás jedním z následujících způsobů:

15.3.1 písemně na Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD ; 15.3.2 Online prostřednictvím Kontaktního formuláře 15.3.3 Kontaktováním nás telefonicky na (+44) 333 101 4456;

6. Jak používáme Vaše osobní údaje (Ochrana dat)

16.1 Veškeré osobní údaje, které můžeme shromažďovat (včetně Vašeho jména, adresy a telefonního čísla), budou shromažďovány, používány a uchovávány v souladu s ustanoveními zákona o Ochraně osobních údajů z roku 1998 a s Vašimi právy podle tohoto zákona.

16.2 Vaše osobní údaje můžeme použít k:

16.2.1 Poskytnout Vám naše zboží a služby; 16.2.2 Uskutečnit Vaší objednávku (včetně platby) za Zboží; a 16.2.3 Informovat Vás o nových produktech a / nebo službách, které jsou k dispozici (pokud jste si je vybrali nebo jste se již rozhodli je přijmout). Můžete kdykoliv požádat o ukončení zasílání těchto informací.

16.3 Za určitých okolností (např. Pokud si přejete koupit Zboží na úvěr) a s Vaším souhlasem můžeme předat Vaše osobní údaje společnostem poskytujícím tyto služby. Tyto společnosti jsou rovněž vázány zákonem o Ochraně osobních údajů z roku 1998 a měly by podle toho používat a uchovávat Vaše osobní údaje.

16.4 Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám bez předchozího výslovného svolení.

17. Další důležité podmínky

17.1 Můžeme převést (přiřadit) své závazky a práva vyplývající z těchto Smluvních podmínek (a případně i podle Smlouvy) třetím stranám (což se může stát například v případě, že prodáváme náš obchod). Pokud k tomuto dojde, budete informováni písemně. Vaše práva vyplývající z těchto prodejních podmínek nebudou dotčena a naše závazky vyplývající z těchto prodejních podmínek budou převedeny na třetí osobu, která jimi bude nadále vázána.

17.2 Nesmíte převést (přiřadit) své závazky a práva v souladu s těmito obchodními podmínkami (a případně i podle smlouvy) bez našeho výslovného písemného souhlasu.

17.3 Smlouva je mezi Vámi a námi. Není určena pro jakoukoli jinou osobu nebo třetí stranu a žádná taková osoba nebo strana nebude mít nárok na uplatnění jakéhokoli provize z těchto prodejních podmínek.

17.4 Pokud se některá z ustanovení těchto Prodejních podmínek považuje za nezákonná, neplatná nebo jinak nevymahatelná jakýmkoli soudem nebo jiným orgánem, považuje se toto / tato ustanovení za oddělené od těchto Obchodních podmínek. Zbývající část těchto prodejních podmínek je platná a vymahatelná.

17.5 Žádné naše porušení nebo zpoždění při uplatňování kteréhokoli z našich práv vyplývajících z těchto obchodních podmínek neznamená, že jsme se tohoto práva vzdali a znamená, že odstoupíme od jakéhokoli následného porušení stejného či jiného ustanovení.

17.6 Tyto prodejní podmínky můžeme z času na čas revidovat v reakci na změny příslušných zákonů a dalších regulačních požadavků. Pokud změníme tyto Smluvní podmínky, které se vztahují k Vaší objednávce, poskytneme Vám předběžně dostatečné informace o změnách a take poskytneme podrobnosti o tom, jak ji zrušit, pokud s nimi nejste spokojeni. Pokud se je rozhodnete zrušit, musíte vrátit veškeré zboží, které jste již obdrželi, a my Vám zajistíme plnou refundaci (včetně poplatků za doručení), která bude zaplacena do 30 dnů od zrušení.

18. Zákon a soudní pravomoce

18.1 Tyto smluvní podmínky a vztah mezi Vámi a námi (ať už smluvní či jiný) se řídí a vykláda v souladu s právem Anglie & Walesu.

18.2 Pokud jste zákazníkem, budete mít nárok na jakékoli závazné ustanovení zákona v zemi Vašeho trvalého pobytu. Nic ve výše uvedeném odstavci 18.1 Vás nezbavuje nebo nesnižuje Vaše zákaznická práva.

18.3 Jste-li zákazníkem, jakýkoli spor, kontroverze, řízení nebo nárok mezi Vámi a námi ohledně těchto Smluvních podmínek nebo vztahu mezi Vámi a námi (ať už smluvním či jiným) podléhá jurisdikci soudů Anglie , Walesu, Skotsku nebo Severního Irska, tak jak je určeno Vaším trvalým pobytem.

18.4 Pokud se jedná o podnikání, jakékoliv spory týkající se těchto Smluvních podmínek, vztah mezi Vámi a námi nebo jakýkoli jiné záležitosti, které z něj vyplývají nebo které s nimi souvisejí (smluvní či jiné), podléhají bezvýlučně jurisdikci soudům Anglie & Walesu.

Please note that this address is not for correspondence or product returns. If you would like to contact us, please use the form on the contact page.