Prohlédnout košík (0)
Battlefield 2042

Pozadí

shop4cz.com understands that your privacy is important to you and that you care about how your personal data is used. We respect and value the privacy of everyone who visits this website, shop4cz.com (“Our Site”) and will only collect and use personal data in ways that are described here, and in a way that is consistent with Our obligations and your rights under the law.

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, že jim rozumíte.

1. Definice a interpretace

V těchto zásadách mají následující výrazy následující významy:

"Účet" znamená účet vyžadovaný pro přístup k určitým oblastem a / nebo jeho používání                                                  a funkce našeho webu;
"Cookie" znamená malý textový soubor umístěný na Vašem počítači nebo zařízení prostřednictvím našich webových stránek, když navštěvujete některé části našeho webu a/nebo používáte určité funkce našeho webu. Podrobnosti cookies používané našimi stránkami jsou uvedeny v části 13 níže;
"Zákony o cookie" znamená příslušné části soukromí a elektronické                                                  Nařízení o komunikaci (směrnice ES) 2003;

2. Informace o nás

2.1 Our Site is owned and operated by Xbite Ltd, a limited company registered in England under company number 6520821.

2.2 Registered Address: Unit 1, Maison Court, Barlborough, Chesterfield, S43 4GD, United Kingdom

2.3 VAT číslo:928 8279 70

3. Na co se tato politika vztahuje?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na vaše používání našich stránek. Naše stránky mohou                                      obsahují odkazy na jiné webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak vaše                                      data jsou shromažďována, ukládána nebo používána jinými webovými stránkami a doporučujeme vám zkontrolovat                                      zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek před poskytnutím jakýchkoli dat.

4. Co jsou osobní údaje?

4.1 Osobní údaje jsou definovány obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679) („GDPR“) a zákon o ochraně údajů 2018 (souhrnně „právní předpisy o ochraně údajů“) jako ‘jakékoli související informace identifikovatelné osobě, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat v EU zejména odkazem na identifikátor “.

4.2 Osobní údaje jsou, jednodušší, jakékoli informace o vás                                          umožňuje vás identifikovat. Osobní údaje zahrnují zřejmé informace, jako jsou                                          vaše jméno a kontaktní údaje, ale zahrnuje i méně zřejmé informace, jako jsou                                          jako identifikační čísla, údaje o elektronické poloze a další online                                          identifikátory.

5. Jaká jsou moje práva?

5.1 Podle právních předpisů na ochranu údajů máte následující práva,                                          které budeme vždy podporovat: 5.1.1 Právo být informován o naší sbírce a použití vašeho                                                  osobní data. Tyto zásady ochrany osobních údajů by vám měly sdělit vše, co potřebujete                                                  vědět, ale vždy nás můžete kontaktovat, abyste se dozvěděli více nebo se zeptali jakéhokoli                                                  otázky pomocí podrobností v části 15. 5.1.2 Právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme. Část 13                                                  vám řekne, jak to udělat. 5.1.3Právo na opravu vašich osobních údajů, pokud existují                                                  naše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné. Prosím kontaktujte nás                                                  pomocí podrobností v části 15 se dozvíte více. 5.1.4 Právo být zapomenut, tj. Právo požádat nás o smazání nebo                                                  jinak zlikvidujte jakékoli vaše osobní údaje, které máme. Prosím                                                  kontaktujte nás pomocí podrobností v části 15 a získejte další informace. 5.1.5 Právo omezit (tj. Zabránit) zpracování vašeho                                                  osobní data. 5.1.6 Právo namietat proti nám použitím vašich osobních údajů pro                                                  konkrétní účel nebo účely. 5.1.7 Právo na odvolání souhlasu. To znamená, že pokud jsme                                                  spoléhat se na váš souhlas jako právní základ pro použití vašich osobních údajů,                                                  můžete tento souhlas kdykoli odvolat. 5.1.8 Právo na přenositelnost dat. To znamená, že pokud ano                                                  poskytli nám osobní údaje přímo, používáme je s vaším souhlasem                                                  nebo pro plnění smlouvy a tato data jsou zpracovávána pomocí                                                  automatizované prostředky, můžete nás požádat o kopii těchto osobních údajů                                                  v mnoha případech opětovné použití s jinou službou nebo firmou. 5.1.9 Práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování.

5.2 Další informace o našem použití vašich osobních údajů nebo cvičení                                          svá práva, jak je uvedeno výše, nás prosím kontaktujte pomocí údajů uvedených v                                          Část 15.

5.3 Je důležité, aby vaše osobní údaje byly přesné a přesné                                          aktuální. Pokud se některý z osobních údajů, které o vás máme, změní, uschovejte                                          Jsme informováni, pokud máme tato data.

5.4 Další informace o vašich právech získáte také na internetu                                          Kancelář komisaře pro informace nebo místní občanská poradenská kancelář.

5.5 Pokud máte jakýkoli důvod ke stížnosti na naše použití vašeho osobního                                          data, máte právo podat stížnost na informace                                          Kancelář komisaře.

5.6 Uvítali bychom příležitost vyřešit vaše obavy sami,                                          prosím, nejprve nás prosím kontaktujte pomocí podrobností uvedených v části 15.

6. Jaká data shromažďujete a jak?

V závislosti na vašem používání našeho webu můžeme některé nebo všechny shromažďovat a držet                                      osobních a neosobních údajů uvedených v tabulce níže za použití metod                                      také uvedeno v tabulce. Viz také část 14, kde najdete další informace o našem                                      používání cookies a podobných technologií a naše zásady týkající se cookies.

Data Collected Jak shromažďujeme data
Informace o totožnosti včetně jména, názvu, data narození,                                                      Rod. Zadali jste při registraci webové stránky
Kontaktní informace včetně adresy, e-mailové adresy,                                                      telefonní číslo. Zadali jste při registraci webové stránky
Informace o profilu včetně preferencí, zájmů, přihlášení                                                      podrobnosti, historie nákupu Zaznamenané během vašich interakcí s webovými stránkami
Technické informace včetně IP adresy, typu prohlížeče a                                                      verze, operační systém Zaznamenané během vašich interakcí s webovými stránkami

7. Jak používáte moje osobní údaje?

7.1 Podle právních předpisů o ochraně údajů musíme mít vždy zákonného zástupce základ pro použití osobních údajů. Následující tabulka popisuje, jak použijeme vaše osobních údajů a našich zákonných základů:

What We Do Jaká data používáme Náš zákonný základ
Registrace vás na našem webu Osobní údaje, které jste zadali Nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi                                                     a nás
Poskytování a správa účtu Osobní údaje, které jste zadali Nezbytné pro zajištění našich oprávněných obchodních zájmů                                                      při přístupu a používání získáte nejlepší možné zkušenosti                                                      naše webové stránky
Poskytování a správa vašeho přístupu na naše stránky Geografická poloha Nezbytné pro zajištění našich oprávněných obchodních zájmů                                                      při přístupu a používání získáte nejlepší možné zkušenosti                                                      naše webové stránky
Přizpůsobení a přizpůsobení vašich zkušeností na našem webu Procházení a historie nákupu Nezbytné pro zajištění našich oprávněných obchodních zájmů                                                      při přístupu a používání získáte nejlepší možné zkušenosti                                                      naše webové stránky
Správa našich stránek Osobní údaje, které jste zadali Nezbytné pro zajištění našich oprávněných obchodních zájmů                                                      při přístupu a používání získáte nejlepší možné zkušenosti                                                      naše webové stránky
Dodáváme naše produkty a služby. Osobní údaje, které jste zadali Nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi                                                     a nás
Správa plateb za naše produkty a služby Osobní údaje, které jste zadali Nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi                                                     a nás
Communicating with you Osobní údaje, které jste zadali Nezbytné pro zajištění našich oprávněných obchodních zájmů                                                      při přístupu a používání získáte nejlepší možné zkušenosti                                                      naše webové stránky
Poskytování informací e-mailem nebo poštou                                                      se přihlásili (můžete se odhlásit kdykoli odhlášením) Osobní údaje, které jste zadali Nezbytné pro zajištění našich oprávněných obchodních zájmů                                                      při přístupu a používání získáte nejlepší možné zkušenosti                                                      naše webové stránky

7.2 S vaším svolením a / nebo pokud to zákon povoluje, můžeme také použít                                          vaše osobní údaje pro marketingové účely, které mohou zahrnovat kontaktování vás                                          e-mail s informacemi, zprávami a nabídkami o našich produktech. Nebudete zasláni                                          jakýkoli nezákonný marketing nebo spam. Budeme vždy pracovat na plné ochraně vašich práv                                          a dodržovat naše povinnosti vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů a                                          Nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003 a vy                                          bude mít vždy možnost se odhlásit.

7.3 Vaše osobní údaje použijeme pouze k účelům, pro které jsou                                          byl původně shromážděn, pokud si nemyslíme, že jiný účel je                                          kompatibilní s tímto nebo s původním účelem a musí používat vaše osobní                                          data za tímto účelem. Pokud vaše osobní údaje použijeme tímto způsobem a chcete                                          Vysvětlete nám, jak je nový účel slučitelný s původním, prosím                                          kontaktujte nás pomocí podrobností uvedených v části 15.

7.4 Pokud potřebujeme vaše osobní údaje použít pro nesouvisející účel                                          k účelu nebo účelům, pro které byl původně shromážděn, nebo s nimi neslučitelné,                                          Budeme vás informovat a vysvětlíme právní základ, který nám to umožňuje.

7.4 Za určitých okolností, pokud to dovoluje nebo vyžaduje zákon, můžeme                                          zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho vědomí nebo souhlasu. To bude jen                                          provedeno v rámci zákonů na ochranu údajů a vašich zákonných práv

8. Jak dlouho si budete uchovávat moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné v                                      s ohledem na důvod (důvody), pro které byl poprvé shromážděn. Vaše osobní údaje budou                                      uchovávány proto pro následující období (nebo, pokud není stanoveno pevné období,                                      následující faktory budou použity k určení, jak dlouho je udržována):

Typ dat Jak dlouho to udržíme
Informace o totožnosti včetně jména, názvu, data narození, Rod 7 let (kvůli účetním postupům)
Kontaktní informace včetně adresy, e-mailové adresy,                                                      telefonní číslo. 7 let (kvůli účetním postupům)
Informace o profilu včetně preferencí, zájmů, přihlášení                                                      podrobnosti, historie nákupu Žádné pevné retenční období
Technické informace včetně IP adresy, typu prohlížeče a                                                      verze, operační systém Žádné pevné retenční období

9. Jak a kde ukládáte nebo přenášíte moje osobní údaje?

9.1 Můžeme ukládat nebo přenášet některé nebo všechny vaše osobní údaje do                                          země, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“)                                          všechny členské státy EU, plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Ty jsou známy                                          jako „třetí země“ a nemusí mít zákony o ochraně údajů, které jsou stejně silné jako                                          ve Velké Británii a / nebo EHP. To znamená, že podnikneme další kroky                                          abyste zajistili, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno stejně bezpečně a bezpečně                                          jak by to bylo ve Spojeném království a podle právních předpisů o ochraně údajů jako                                          následuje:

9.1 Vaše data sdílíme v rámci skupiny společností, kterých jsme a                                          část. Pokud to zahrnuje přenos osobních údajů mimo EHP,                                          skupina zajišťuje ochranu osobních údajů vyžadováním všech společností v rámci                                          skupina dodržuje stejná pravidla týkající se používání osobních údajů. Tyto                                          se nazývají „závazná firemní pravidla“. Více informací o závazné společnosti                                          pravidla jsou k dispozici od Evropské komise.

9.1 Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás a pro ochranu nezbytná                                          vaše data, přijímáme řadu důležitých opatření, včetně následujících: 9.1.1 omezení přístupu k vašim osobním údajům pro tyto zaměstnance,                                                  agenti, dodavatelé a další třetí strany, které k tomu musejí být oprávněny                                                  znát a zajistit, aby se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti; 9.1.2 - postupy pro řešení porušení údajů (náhodné nebo                                                  - protiprávní zničení, ztráta, změna, neoprávněné vyzrazení nebo -                                                  přístup k vašim osobním údajům) včetně oznámení vás a / nebo internetu                                                  Kancelář komisaře pro informace, kde máme zákonnou povinnost                                                  tak;

10. Sdílíte moje osobní údaje?

10.1 Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami                                              pro jakékoli účely, s výhradou následujících výjimek.

10.2 Pokud prodáme, převedeme nebo sloučíme části našeho podnikání nebo aktiv, vaše                                              osobní údaje mohou být předány třetí straně. Každý nový vlastník naší                                              podnikání může nadále používat vaše osobní údaje stejným způsobem jako my                                              použili, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

10.3 Za určitých omezených okolností můžeme být ze zákona požádáni o sdílení                                              určité osobní údaje, které by mohly zahrnovat vaše, pokud jsme zapojeni                                              - soudním řízením nebo dodržováním právních povinností, soudním příkazem nebo -                                              pokyny vládního orgánu.

11. Jak mohu ovládat své osobní údaje?

11.1 Kromě vašich práv vyplývajících z právních předpisů o ochraně údajů nastavte                                              v části 5, pokud odešlete osobní údaje prostřednictvím našeho webu, mohou vám být poskytnuty                                              možnosti omezit Naše použití vašich osobních údajů. Naším cílem je zejména                                              dát vám silnou kontrolu nad naším používáním vašich dat pro přímý marketing                                              (včetně možnosti odhlásit se od přijímání e-mailů od nás                                              což můžete udělat odhlášením pomocí odkazů uvedených v našich e-mailech,                                              v okamžiku, kdy poskytnete své údaje a spravujete svůj účet).

11.2 Můžete také chtít zaregistrovat jednu nebo více preferencí                                              služby působící ve Velké Británii: telefonní předvolební služba („TPS“),                                              Firemní telefonní předvolba („CTPS“) a Mailing                                              Preferenční služba („MPS“). To vám může pomoci zabránit v přijímání                                              nevyžádaný marketing. Upozorňujeme však, že tyto služby nebudou                                              brání vám v přijímání marketingové komunikace, kterou jste souhlasili                                              k přijetí.

12. Mohu zadržet informace?

12.1 Můžete přistupovat k některým oblastem našeho webu bez poskytnutí jakýchkoli informací                                              osobní údaje vůbec. Chcete-li však použít všechny dostupné funkce a funkce                                              na našem webu budete možná požádáni, abyste odeslali nebo povolili shromažďování                                              určitá data.

12.2 Můžete omezit naše používání cookies. Další informace viz část 14 a naše zásady týkající se souborů cookie.

13. Jak mohu získat přístup ke svým osobním údajům?

13.1 Pokud chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, můžete se zeptat                                              Pro podrobnosti o těchto osobních údajích a jejich kopii (pokud existují)                                              osobní údaje jsou uchovávány). Toto je známo jako „žádost o přístup subjektu“.

13.2 Všechny žádosti o přístup k předmětům by měly být podány písemně a zaslány                                              e-mailové nebo poštovní adresy uvedené v části 15.

13.3 Za žádost o přístup k subjektu se obvykle neplatí žádné poplatky. Li                                              vaše žádost je „zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená“ (například pokud vy                                              opakované žádosti) může být účtován poplatek na pokrytí naší správy                                              náklady na odpověď.

13.4 Na váš požadavek na přístup k subjektu odpovíme do jednoho měsíce od                                              přijetí. Normálně se snažíme poskytnout úplnou odpověď, včetně a                                              kopie vašich osobních údajů v této době. V některých případech však                                              zejména pokud je váš požadavek složitější, může být zapotřebí více času                                              maximálně do tří měsíců ode dne, kdy obdržíme vaši žádost. Budeš                                              být plně informováni o našem pokroku.

14. How Do You Use Cookies?

Naše stránky mohou do vašeho počítače umisťovat a přistupovat k určitým souborům cookie první strany                                          nebo zařízení. Soubory cookie první strany jsou soubory umístěné přímo námi a používají se pouze                                          námi. Používáme cookies, abychom usnadnili a vylepšili vaše zkušenosti s našimi stránkami a                                          poskytovat a zlepšovat naše produkty a služby. Kromě toho náš web používá                                          analytické služby poskytované společností Google, které také používají soubory cookie. Analýza webových stránek                                          odkazuje na sadu nástrojů používaných ke shromažďování a analýze statistik využití, což umožňuje                                          Abychom lépe porozuměli tomu, jak lidé používají náš web. Více podrobností najdete na                                          k našim zásadám týkajícím se souborů cookie.

15. How Do I Contact You?

Chcete-li nás kontaktovat v souvislosti s vašimi osobními údaji a údaji, kontaktujte nás                                          ochranu, včetně žádosti o přístup k subjektu, použijte prosím                                          následující údaje: E-mailová adresa: [email protected] Telefonní číslo: @@[email protected]@ Poštovní adresa: Unit 1, Maison Court, Barlborough, Chesterfield, S43 4GD, United Kingdom

16. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

16.1 Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. To může být                                              nutné, například pokud se změní zákon, nebo pokud změníme naše podnikání v                                              způsob, který ovlivňuje ochranu osobních údajů.

16.2 Veškeré změny budou okamžitě zveřejněny na našich stránkách a vy budete                                              považováno za přijaté podmínky Zásad ochrany osobních údajů při prvním použití                                              našeho webu po úpravách. Doporučujeme tuto stránku zkontrolovat                                              pravidelně aktualizovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v květnu                                              2020.

Please note that this address is not for correspondence or product returns. If you would like to contact us, please use the form on the contact page.