Prohlédnout košík (0)
DRAGONBALL

Zásady ochrany osobních údajů

Pozadí

shop4cz.com chápe, že Vaše soukromí je pro Vás důležité a že Vám záleží na tom, jak jsou Vaše osobní údaje používány a sdíleny online. Respektujeme a vážíme si soukromí každého, kdo navštíví tuto webovou stránku, shop4cz.com ("Náš web") a shromažďujeme a používáme osobní údaje pouze způsobem, který je popsán zde a způsobem, který je v souladu s našimi povinnostmi a Vašimi právy podle zákona.

Přečtěte si pečlivě tyto Zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, že jim rozumíte. Za přijetí našich Zásad ochrany osobních údajů se považuje první použití našeho webu. Pokud nepřijmete a nesouhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, musíte okamžitě přestat používat naše stránky.

1. Definice a interpretace

V těchto zásadách mají následující výrazy následující významy:

"Účet" znamená účet vyžadovaný pro přístup a/nebo použití určitých oblastí a funkcí našeho webu;
"Cookies" znamená malý textový soubor umístěný na Vašem počítači nebo zařízení prostřednictvím našich webových stránek, když navštěvujete některé části našeho webu a/nebo používáte určité funkce našeho webu. Podrobnosti cookies používané našimi stránkami jsou uvedeny v části 13 níže;
"Zákony o cookie" příslušné části směrnic o Ochraně soukromí a elektronických komunikací (směrnice ES 2003);
"osobní data" se rozumí jakékoli a všechny údaje, které se týkají identifikovatelné osoby, které mohou být z těchto údajů přímo nebo nepřímo identifikovány. V tomto případě to znamená osobní údaje, které nám dáte prostřednictvím našich stránek. Tato definice v případě potřeby zahrnuje definice uvedené v nařízení EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně údajů (dále jen "GDPR"); a
"My/Námi/Nás" means Xbite Ltd, společnost s ručením omezeným registrovaná v England pod číslem společnosti 6520821, jejíž adresa je Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD

2. Informace o nás

2.1 Naše stránky jsou vlastněny a provozovány Xbite Ltd, společnost s ručením omezeným registrovaná v England pod číslem společnosti 6520821, jejíž adresa je Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

2.2 Naše VAT IČO/DIČO je 928 8279 70.

3. Co tato zásada znamená?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na používání našich stránek. Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak jsou Vaše data shromažďována, ukládána nebo používána jinými webovými stránkami. Doporučujeme Vám, abyste si před poskytnutím jakýchkoli údajů zkontrolovali Zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

4. Vaše práva

4.1 Jako subjekt údajů máte v rámci GDPR následující práva, která byla stanovena pro tyto Zásady a naše používání osobních údajů:

4.1.1 Právo být informován o našem shromažďování a používání osobních údajů; 4.1.2 Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme (viz sekce 12); 4.1.3 Právo na opravu v případě, že osobní údaje, které o Vás uchováváme, jsou nepřesné nebo neúplné (kontaktujte za použití údajů v sekci 14); 4.1.4 Právo na zapomenutí - tj. Právo nás požádat o smazání veškerých osobních údajů, které o Vás uchováváme (Vaše osobní údaje uchováváme pouze po omezenou dobu, jak je vysvětleno v sekci 6, ale pokud chcete, abychom jej smazali dříve, kontaktujte nás pomocí údajů v části 14); 4.1.5 Právo omezit (tj. Zabránit) zpracování Vašich osobních údajů; 4.1.6 Právo na přenositelnost dat (získání kopie Vašich osobních údajů k opětovnému použití s ​​jinou službou nebo organizací); 4.1.7 Právo namítat vůči našemu používání Vašich osobních údajů pro konkrétní účely; a 4.1.8 Práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování.

4.2 Máte-li jakékoli stížnosti ohledně používání Vašich osobních údajů, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v sekci 14 a my se budeme snažit vyřešit Váš problém. Pokud Vám nejsme schopni pomoci, máte také právo podat stížnost u dozorčího orgánu Spojeného království.

4.3 Další informace o Vašich právech Vám poskytne the Information Commissioner’s Office nebo místní úřad Citizens Advice Bureau.

5. Jaká data shromažďujeme?

V závislosti na Vašem používání našeho webu můžeme shromažďovat některé nebo všechny následující osobní údaje (viz také sekce 13 o používání našich souborů cookies a podobných technologií a naše Zásady o cookies):

5.1 jméno;

5.2 kontaktní informace, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla;

5.3 demografické informace, jako jsou například poštovní směrovací číslo, preference a zájmy;

5.4 IP adresu;

5.5 typ a verze prohlížeče;

5.6 operační systém;

5.7 seznam adres URL začínajících odkazovacím místem, Vaší aktivitou na našich webových stránkách, a stránky, na které jste se dostali;

6. Jak používáme vaše údaje?

6.1 Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná z důvodů, pro které byly poprvé shromážděny. Dodržujeme naše závazky a chráníme Vaše práva podle GDPR po celou dobu. Další podrobnosti o zabezpečení naleznete v sekci 7 níže.

6.2 Používání Vašich osobních údajů bude mít vždy zákonný základ, ať už proto, že je to nezbytné pro naše plnění smlouvy s Vámi, protože jste souhlasili s používáním Vašich osobních údajů (např. při odběru e-mailů), nebo proto, že je to v našich oprávněných zájmech. Konkrétně můžeme Vaše údaje používat pro následující účely:

6.2.1 Poskytování a správa účtu; 6.2.2 Poskytování a správa přístupu k našim stránkám; 6.2.3 Přizpůsobení Vašich zkušeností na našich stránkách; 6.2.4 Dodávání našich produktů k Vám (prosím, uvědomte si, že požadujeme Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy s Vámi); 6.2.5 Přizpůsobení našich produktů přímo pro Vás; 6.2.6 Odpověďi na e-maily od Vás; 6.2.7 Dodáním e-mailů, do kterých jste se přihlásili (můžete se kdykoli odhlásit nebo zrušit) kliknutím na odkaz pro zrušení odběru emailů, které Vám zasíláme, nebo odhlášením v Komunikačním centru; 6.2.8 Analýze využívání našich stránek a shromažďování zpětné vazby, která nám umožní neustále zlepšovat naše stránky a Vaše uživatelské zkušenosti;

6.3 S vaším svolením a/nebo tam, kde to zákon dovoluje, můžeme také použít Vaše údaje pro marketingové účely, které mohou zahrnovat kontaktování prostřednictvím e-mailu, telefonu, textové zprávy nebo poštou s informacemi, zprávami a nabídkami na naše produkty. Nebudeme vám však zasílat žádný nevyžádaný marketing ani spam a podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že plně ochraňujeme Vaše práva a dodržujeme naše závazky vyplývající z GDPR a směrnic o Ochraně soukromí a elektronických komunikací (směrnice ES) z roku 2003.

6.4 Třetí strany (včetně společnosti Google AdSense), jejichž obsah se objeví na našich stránkách, mohou používat soubory cookie třetích stran, jak je podrobně popsáno v kapitole 13. Další informace o kontrole souborů cookie naleznete v části 13. Vezměte prosím na vědomí, že nekontrolujeme činnosti těchto třetích osob ani údaje, které shromažďují a používají, a doporučuje Vám, abyste si ověřili Zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

6.5 Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas o užívání Vašich osobních údajů a požádat o jeho smazání.

6.6 Neuchováváme Vaše osobní údaje déle, než je nezbytné s ohledem na důvod (důvody), pro které byly nejprve shromážděny.

7. Jak a kde uchováváme vaše údaje?

7.1 Uchováváme Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, dokud potřebujeme, abychom je mohli používat, jak je popsáno výše v sekci 6, a/nebo pokud máme Vaše oprávnění k tomu, abychom si je udrželi.

7.2 Vaše data budou uložena pouze ve Velké Británii.

8. Sdílíme Vaše údaje?

8.1 S výhradou oddílu 8.2 nebudeme žádné údaje sdílet se třetími stranami pro žádné účely.

8.2 Za určitých okolností můžeme být ze zákona povinni sdílet určité údaje, které máme v držení, které mohou zahrnovat Vaše osobní údaje, například v případě, že jsme zapojeni do soudního řízení, kde dodržujeme zákonné povinnosti, soudní příkaz nebo vládní orgán.

8.3 Vaše údaje můžeme sdílet s dalšími společnostmi v naší skupině. Patří sem naše holdingová společnost a její dceřiné společnosti.

8.4 Někdy můžeme uzavřít smlouvu s třetími stranami, abychom Vám poskytli služby naším jménem. Ty mohou zahrnovat zpracování plateb, dodání zboží, zařízení pro vyhledávače, reklamu a marketing. V některých případech mohou třetí strany vyžadovat přístup k některým nebo všem Vašim údajům. Pokud je některý z Vašich údajů požadován pro takový účel, podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že Vaše data budou zpracovávána bezpečně a v souladu s Vašimi právy, našimi povinnostmi a povinnostmi třetí strany podle zákona.

8.5 Můžeme sestavovat statistiky o využívání našeho webu včetně údajů o provozu, způsobech používání, uživatelských číslech, prodeji a dalších informací. Všechna tato data budou anonymizována a nebudou obsahovat žádná osobní identifikační data ani anonymní data, která mohou být spojena s jinými údaji a použita k Vaší identifikaci. Čas od času můžeme tyto údaje sdílet s třetími stranami, jako jsou potenciální investoři, partneři a inzerenti. Data budou sdílena a používána pouze v mezích zákona.

8.6 Níže používané zpracovatele dat třetích stran, které jsou uvedeny níže, se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (EHP se skládá ze všech členských států EU plus Norska, Islandu a Lichtenštejnska). Pokud převádíme jakékoliv osobní údaje mimo území EHP, podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že s Vašimi údaji bude zacházéno stejně bezpečně jako v rámci Spojeného království a pod GDPR.

8.7 Za určitých okolností můžeme být ze zákona povinni sdílet určité údaje, které máme v držení, které mohou zahrnovat Vaše osobní údaje, např. Když jsme zapojeni do soudního řízení, kde dodržujeme zákonné požadavky, soudní příkaz nebo vládní orgán.

9. Co se stane, když naše podnikání změní majitele?

9.1 Můžeme čas od času rozšiřovat nebo omezovat naše podnikání a to může zahrnovat prodej a/nebo převod kontroly nad veškerou naší činností nebo její částí. Jakékoli osobní údaje, které jste poskytli, budou v případě, že jsou relevantní pro jakoukoli součást našeho podnikání, která se přenáší, převedeny společně s touto částí a nový majitel nebo nově ovládající strana bude za podmínek těchto Zásad ochrany osobních údajů používat tyto údaje pouze pro tytéž účely, pro které byly původně shromážděny našimi uživateli.

9.2 V případě, že některý z Vašich údajů bude převeden tímto způsobem, nebudete předem kontaktováni a informováni o změnách.

10. Jak můžete kontrolovat své údaje?

10.1 Při předávání osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek Vám mohou být poskytnuty možnosti omezit používání našich dat. Zejména se snažíme poskytnout Vám silné kontroly používání našich údajů pro účely přímého marketingu (včetně možnosti odmítnout přijímání e-mailů od nás, které můžete provést zrušením přihlášení pomocí odkazů uvedených v části Naše emaily a v okamžiku poskytnutí podrobností).

10.2 Můžete si také přát zaregistrovat jednu nebo více preferenčních služeb působících ve Spojeném království: The Telephone Preference Service (dále jen "TPS"), službu Corporate Preference Service (dále jen "CTPS") a službu Mailing Preference Service "MPS"). Ty mohou pomoci předejít nevyžádanému marketingu. Vezměte však na vědomí, že tyto služby nebudou bránit v přijímání marketingových sdělení, u kterých jste již souhlasili s jejich přijímáním.

11. Vaše právo na zadržení informací

11.1 Můžete přistupovat k určitým oblastem našich stránek bez jakýchkoli dat. Chcete-li však využívat všechny funkce a funkce, které jsou k dispozici na našich webových stránkách, budete pravděpodobně muset předložit nebo povolit shromažďování určitých údajů.

11.2 Můžete omezit používání našich souborů cookie. Další informace viz sekce 13 a v našich Zásadách o cookies.

12. Jak můžete získat přístup k Vašim datům?

Máte právo požádat o kopii jakýchkoli Vašich osobních údajů, které uchováváme (pokud jsou tyto údaje uchovávány). V rámci GDPR se neplatí žádný poplatek a veškeré informace v odpovědi na Váš požadavek poskytneme bezplatně. Pro více podrobností nás kontaktujte na Kontaktní stránce nebo pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci 14.

13. Používání cookies

Náš web může umístit a přistupovat k některým cookies prvních stran v počítači nebo zařízení. Cookies první strany jsou stránky umístěné přímo u nás a jsou používány pouze u nás. Cookies používáme k usnadnění a zkvalitnění našich stránek a k poskytování a vylepšení našich produktů a služeb. Použitím našich webových stránek můžete v počítači nebo zařízení také přijímat určité cookies třetích stran. Soubory cookie třetích stran jsou stránky umístěné na webech, službách a/nebo stranách jiných než našich. Soubory cookie třetích stran se používají na našich stránkách pro reklamní služby. Navíc naše stránky využívají analytické služby poskytované společností Google, které rovněž používají soubory cookie. Analýza webových stránek odkazuje na soubor nástrojů používaných ke shromažďování a analýze statistik využití, což nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak lidé používají naše stránky. Další podrobnosti naleznete v Zásadách o cookies.

14. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich webových stránek nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím našeho Kontaktního formuláře, telefonem na (+44) 333 101 4456, nebo poštou na Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD . Ujistěte se, že Váš dotaz je jasný, zejména pokud se jedná o žádost o informace o datech, které o Vás uchováváme (jak je uvedeno v sekci 12 výše).

15. Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme občas změnit (například pokud se změní zákon). Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na našich stránkách a považujeme za přijaté podmínky Zásad ochrany osobních údajů při prvním použití našeho webu po změnách. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste ji udržovali aktuální.